چکیده: موضوع توسعه از مباحث پويا در ادبيات اقتصادي جهان در دهه هاي اخير و از زنده ترين موضوعاتي است كه ذهن متفكران علوم مختلف را به خود جلب ساخته و به اظهار نظر واداشته است. اين موضوع براي كشورهاي توسعه نيافته از اهميت حياتي برخوردار است،اگر چه حفظ موقعيت توسعه يافتگي براي كشورهاي پيشرفته نيز، خالي از فايده و اهميت نيست. جالب اينجاست كه عليرغم آنكه مسئله توسعه يافتگي مشكل اصلي جوامع توسعه نيافته مي باشد، اما عمده ادبيات موجود اين علم از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته به اين جوامع وارد مي شود. با توجه به اين واقعيت، مهم آن است كه كشورهاي وارد كننده اين علم، و منفعلانه نسخه پيچيده شده از سوي ديگران را مورد عمل قرار ندهند، بلكه با توجه به اهداف، ارزشها و شرائط خاص كشور، در اين راه، قدم بردارند تا به جاي حل مشكلات، موجب تعميق و گسترش آن نشوند. اين تذكر براي كشورهاي اسلامي از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا دين اسلام مبتني بر ارزشها و اصولي خدشه ناپذير است، كه همه فعاليتهاي علمي و عملي تحت الشعاع آن قرار دارند و بسياري از آداب و رسوم اين جوامع با آن آميخته شده است. بنابر اين وارد كردن علوم ـ خصوصا علوم انساني و به ويژه مباحثي مانند توسعه كه همه جوانب زندگي فردي و اجتماعي را شامل مي شود و يا متأثر مي سازد ـ بايد با حساسيت و توجه بيشتري همراه باشد. البته اين بيان به معني عدم استفاده از نقاط مثبت نظرات متفكران ساير جوامع نيست. چه اينكه با عنايت به آيه شريفه «فَبَشِّرْ عِبادَ الَّذينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبَعُونَ اَحسَنَهُ»1، مأمور به استفاده از آنيم. بدين منظور راستا فصل ششم از كتاب «توسعه اقتصادي در خاورميانه»،نوشته رودني ويلسون با عنوان «مدل اسلامي توسعه اقتصادي» را ترجمه نموده ايم كه علاوه بر تأليف و انتشار آن در جهانغرب (لندن و نيويورك) در سالهاي اخير (1995 م) حاوي مطالب مفيدي است. اين بيان، بدان معنا نيست كه مترجم، همه مطالب مؤلف را پذيرفته است، بلكه هدف اصلي، آشنايي خوانندگان با ديدگاههاي ديگران نسبت به اين موضوع مهم مي باشد. البته در موارد ضروري در پاورقي و در پايان مقاله نيز، افزوده شده است.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [02:04 ب.ظ]  [علی فنودی]

چکیده: عناويني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابتداي هر سال براي سال جديد انتخاب مي‌كنند، برگرفته از يكسري الزامات، شرايط و اولويت‌هاي اساسي كشور است. اما نگاهي به فرايند نامگذاري سال‌هاي اخير در طي 4 سال گذشته حكايت از اهميت مسئله «اقتصاد» در كشور دارد. نامگذاري سال ۱۳۹۱ به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي رهبر معظم انقلاب نيز نشان مي‌دهد كه موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملي قرار دارد و در واقع فرايند جهاد اقتصادي كه در سال 1390 به عنوان مهم‌ترين اولويت كشور از سوي معظم له انتخاب گرديده بود، همچنان به عنوان يك رويكرد مهم و دنباله دار تلقي مي‌گردد. نامگذاري سال‌هاي اخير با محوريت مسائل اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اما در حقيقت نمادي براي جهت‌دارشدن بهتر برنامه‌هاي جاري كشور بوده است. نگاهي به نام‌ها و عناوين سال‌هاي اخير تحت عناوين «كار و همت مضاعف»، «اصلاح الگوي مصرف»، «جهاد اقتصادي» و «كار و توليد ملي»، حاكي از اهميت مسئله اقتصاد در برهه كنوني از تاريخ انقلاب اسلامي است. مسئله‌اي كه در سال گذشته از آن تحت عنوان «جهاد اقتصادي» ياد شد و بر ادامه و استمرار آن روند نيز در سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد ويژه‌اي گرديد. از سوي ديگر، نيازهاي زندگي و مسائل معيشتي و اقتصادي بيشترين نگراني انسان ديروز و امروز است و با شرايط كنوني، در آينده نيز چنين خواهد بود. برطرف كردن اين نگراني بزرگ و فراگير، زماني امكان دارد كه اقتصاد با مسائل ارزشي آميخته شود، اخلاق به كمك معيارهاي اقتصادي بشتابد و عدالت اجتماعي بر سياست‌هاي مالي و نظام‌هاي اقتصادي پرتو افكند. اهميت اين مسئله به‌ويژه در سال‌هاي اخير كه بر اهميت عنصر اقتصاد در ايران اسلامي تأكيد ويژه‌اي گذاشته شده است؛ بيش از پيش حائز اهميت مي‌باشد. اثر حاضر تلاش دارد در همين راستا، ديدگاه‌ها و سيره متعالي حضرت ثامن الحجج، امام علي بن موسي الرضا عليه السّلام را در حوزه اقتصاد و اصول مختلف اقتصادي بررسي كند. افزون براين به جلوه‌هاي مهم جهاد اقتصادي در تعاليم و سيره گران‌قدر آن امام همام بپردازد تا از اين رهگذر ضرورت‌ها و بايسته‌هاي تحقق جهاد اقتصادي را از منظر ديدگاه‌هاي امام رضا عليه السّلام بيان كند.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [02:02 ب.ظ]  [علی فنودی]

چکیده: نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جنگ تحميلي، برنامه‌هاي پنج‌ساله همه‌جانبه‌اي را براي بازسازي و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه در دستور كار خود قرار داد. اساس اين برنامه‌ها، شناسايي كمبودها و نيازهاي كشور و مديريت و برنامه‌ريزي منابع براي دست‌يابي به بهترين نتايج و دستاوردها بود. مقام معظم رهبري در همين راستا و با نگاه به آينده، سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور تا سال 1404 خورشيدي را ترسيم كردند و با ابلاغ به سران سه قوه آن را به عنوان دستور كار نظام قراردادند تا در سايه آن، ايران اسلامي، به كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در منطقه شناخته شود و با هويتي سالم، انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل تبديل گردد. از بعد اقتصادي در سند چشم‌انداز، رسيدن به جامعه برخوردار از ارزش‌هاي اسلامي، عدالت اجتماعي، سلامت، رفاه، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، به دور از فقر و تبعيض، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،‌ ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل تأكيد شده است تا در برنامه‌ها، شاخص‌هايي چون نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمدي ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه توجه شود. مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در مقوله‌هايي چون مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون اساسي، امنيت اقتصادي،‌ انرژي، منابع آب، معدن، منابع طبيعي، حمل و نقل، مسكن، شهرسازي، سرمايه‌گذاري، اصلاح الگوي مصرف، اشتغال و همچنين سخناني در جمع مسئولان و فعالان و برگزيدگان بخش‌هاي اقتصادي به تشريح اين سياست‌ها پرداخته‌ و رهنمودهايي در اين باره بيان داشته‌اند.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [02:00 ب.ظ]  [علی فنودی]

چکیده: نامگذاري سال جاري با عنوان «حماسه سياسي و حماسي اقتصادي» را به نوعي ميتوان عصاره و چكيدهاي از نامگذاريهاي اين چنيني در سالهاي اخير دانست. اين تعبير حداقل در وجه اقتصادي آن، با اشاره به نامهايي چون «توليد ملي» و «حمايت از كار و سرمايه ايراني»، «جهاد اقتصادي»، «همت مضاعف و كار مضاعف» و «نوآوري و شكوفايي» درست‌تر به نظر ميرسد. در واقعيت امر نيز تأكيد مجدد بر وجه اقتصادي و نيز اطلاق لفظ حماسي بر اين مسأله، با توجه به گذرگاهها و تنگناهاي ناعادلانهاي كه دشمنان و بدخواهان بر سر راه پيشرفت و آباداني كشور ايجاد كردهاند، تا به زعم خويش پيشروي و پيشتازي ايران و ايراني را در عرصه جهاني دچار وقفه نمايند، نشان از آيندهنگري و شناخت ضرورتها و درك شرايط و نيازها در برهه حساس كنوني دارد. وجه سياسي شعار امسال نيز جايگاه و اهميتي كمتر از وجه اقتصادي آن ندارد. علاوه بر برگزاري دو انتخابات سرنوشتساز (رياستجمهوري و شوراها) در نيمه نخست سال جاري كه به خاطر موقعيت داخلي و خارجي از اهميتي دوچندان برخوردار است و حضور حماسهوار مردم در صحنه انتخاباتي را طلب ميكند، كشور عزيز ما در عرصه بين‌المللي و منطقهاي نيز به لحاظ سياسي با موقعيت و شرايط ويژهاي روبروست. صفآرايي بيسابقه قدرتهاي سلطهجو در برابر دولت‌ها و حكومت‌هاي مستقل، تبليغات يكجانبه و سهمگين رسانهاي، تلاش بي‌وقفه براي تحميل خواستهها و تمايلات نامشروع و غيرقانوني از سوي سلطهگران، به كارگيري تمامي امكانات براي مقابله و ايجاد انحراف در حركتها و جنبشهاي رهاييبخش و بيداري اسلامي، و به خصوص تلاش همه جانبه براي ايجاد سد و مانع در برابر پيشرفت مهارنشدني ايران در بحث انرژي هستهاي و مواردي از اين قبيل، لزوم خلق حماسه سياسي را بيش از پيش نمايان ميسازد. از سوي ديگر، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي را ميتوان دو فرايند وابسته و موازي با هم دانست كه وقوع و تثبيت هر كدام به وقوع و رشد ديگري كمك ميكند. مسائل سياسي و اقتصادي كشور، همانند حلقه‌هاي زنجير به يكديگر متصل هستند و توأم با هم بايد مورد توجه قرار گيرند؛ چراكه خلق يك حماسه‌ سياسي، زمينه‌ساز ايجاد تحول، همدلي، اتحاد و انسجام بين مردم شده و رونق اقتصادي كشور را هم در پي خواهد داشت. لذا تحقق حماسه اقتصادي، نيازمند مشاركت همه‌جانبه مردم و مسؤولان در حمايت از توليدات داخلي، افزايش و تقويت توان اقتصادي كشور، صرفه‌جويي و كاهش واردات است؛ چرا كه بدون ترديد در پيش گرفتن سياستهايي چون اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدات داخلي، كشور را به سمت خلق حماسه اقتصادي و پيشرفت جهشي سوق مي‌دهد. اهميت و ضرورت كتاب‌شناسي يا منبعشناسي كه در آن، منابع مرتبط با موضوعي خاص معرفي و ارائه ميگردد، نزد اهل پژوهش و تحقيق، دانسته و شناخته شده است. هر پژوهشگري براي سامان دادن به پژوهش خود، به مطالعه و بازبيني همه آثار مربوط به موضوع مورد نظر نياز دارد و لذا كمتر پژوهشي بدون تكيه بر منابع و آثار پيشنگاشته در آن زمينه، به زيور طبع آراسته ميگردد. كتاب‌شناسي به تعيين موضوع و حدود آن نيز كمك مي‌كند. از همين رو، پس از انتخاب موضوعِ پژوهش، اساسي‌ترين مسأله، مراجعه به منابع براي گردآوري اطلاعات است. بنابراين، آگاهي از آنها افزون بر افزايش غناي پژوهش، از به هدر رفتن فرصت‌ها و دوبارهكاري‌ها پيشگيري مي‌كند.از آنجايي كه در تدوين كتابشناسيها، شناسايي جنبهها و حدود و ثغور موضوع، مرحله حساس و تعيينكنندهاي است، واقعيت اين است كه شناخت دقيق ابعاد گوناگون موضوعي كه خود، چنانكه اشاره شد، حوزهها و جنبههاي مختلفي از مسائل را در بر ميگيرد، كار دشواري است. چرا كه منابع و مآخذي كه به طور مستقيم سه عرصه حماسي، اقتصادي و سياسي را در تلفيق و تطابق با يكديگر مورد كنكاش قرار داده باشند، حداقل تا زمان تدوين كتاب حاضر كمتر در دسترس بوده است. بدين لحاظ در گردآوري منابع معرفي شده در اين كتاب، بيشتر حوزههاي مرتبط و نزديك به شعار مطرح شده در نامگذاري امسال مدنظر بوده است. حوزهها و موضوعاتي كه نه تنها در بطن شعار امسال قرار دارند، بلكه اغلب مسائلي است كه امروزه مبتلابه جامعه و نيز دغدغه پژوهشگران، كارشناسان و افراد علاقمند نيز ميباشد. ميتوان چنين ادعا نمود كه اين موضوعات، به ظن قريب به يقين ميتوانند به عنوان مؤلفهها و عناصر لازم براي تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي قلمداد شوند؛ برخي از اين مباحث عبارتند از: اخلاق سياسي، بصيرت، جنگ رسانه‌اي، خدمترساني، مشاركت سياسي، وحدت ملي و انسجام اسلامي، استقلال اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، توليد ملي، نوآوري و شكوفايي، همت و كار مضاعف، جهاد اقتصادي، فقرزدايي، خودكفايي، قناعت و... . همچنين اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه به لحاظ تعداد زياد كتابها و مقالاتي كه در موضوعات فوق موجود بوده است، در هر يك از مباحث، به برگزيدهاي از منابع اكتفا شده است. اميد است اين اثر كه در فرصتي محدود فراهم شده است، بتواند نيازهاي پژوهشي و تحقيقاتي علاقمندان و پژوهشگران و نيز تهيهكنندگان و برنامه‌سازان را كه در موضوع سال و ابعاد مختلف آن اقدام به برنامهسازي مي‌كنند، تا حدودي برطرف نمايد.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [01:52 ب.ظ]  [علی فنودی]

چکیده: مقام معظم رهبري سال 1392 را سال حماسه‌آفريني در عرصه سياسي و اقتصادي نام‌گذاري كردند. ايشان در پيام نوروزي خود فرمودند: «لازم است كه هم در زمينه اقتصاد، هم در زمينه سياست، حضور مردم حضوري جهادي باشد.» ايشان در عرصه حماسه اقتصادي، بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و در عرصه حماسه سياسي بر حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات تأكيد داشتند تا همچون سال‌ها قبل و دوره‌هاي گذشته بر اقتدار جمهوري اسلامي ايران در عرصه داخلي و بين‌المللي افزوده شود. تحقق اين مهم مستلزم آن است كه دولت آينده، مسير حمايت از توليد ملي و تقويت بنيان‌هاي توليد و اشتغال ملي را حمايت كند. ازاين‌رو، حضور حماسي سياسي مردم در عرصه انتخابات؛ يعني: انتخاب به گونه‌اي باشد كه دولت آينده متعهد به اين موضوع باشد و در واقع مقدرات عمومي كشور را براي چهار سال آينده اين‌گونه برنامه‌ريزي نمايد. اگر آگاهي از پيام جديد وجود نداشته باشد يا پيام‌هايي كه به آگاهي جامعه رسيده‌اند، نتوانسته باشند علاقه و توجه مردم را جلب كنند، فراموش مي‌شوند و در نتيجه انتظار حركت در بستر پذيرش اجتماعي وجود نخواهد داشت. ازاين‌رو، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما در همكاري و همراهي با تلاشگران عرصه رسانه ملي در تحقق اين مهم، مجموعه پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس‌هاي تلويزيوني كه با تلاش و ذوق ادبي جمعي از نويسندگان متعهد و با كوشش سركار خانم مريم سقلاطوني نگارش و گردآوري شده است، را به اهالي رسانه تقديم مي‌كند. اميد است رضايت همكاران و مخاطبان رسانه ملي را جلب كند.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [01:50 ب.ظ]  [علی فنودی]

چکیده: ادبيات، هنري كلامي و شعر، اثري ادبي است كه نتيجه شناخت‌ و تجربه ذهني و عيني انسان است كه در پيوند با قوّه تخيل، همراه با احساس، با زباني آهنگين و در قالبي مناسب ارائه مي‌گردد و موجب‌ التذاذ مي‌شود. طرح مطالب گوناگون، از جمله مسائل سياسي در شعر، از لذّت هنري آن نمي‌كاهد. رابطه متقابل ادبيات و اجتماع‌ و به عبارت ديگر، جنبه‌هاي اجتماعي ادبيات را نمي‌توان انكار كرد. شعر فارسي از ديرباز پيوندي تنگاتنگ با جامعه دارد و همواره در هر واژه‌اي بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگ مردم، مذهب و اعتقادت آنان است. در اين دوره نيز مسائل سياسي اجتماعي در شعر انقلاب اسلامي‌ نمودي روشن پيدا كرده و موضوعات جديد اجتماعي در شعر انقلاب به روشني قابل نقد و بررسي است.ادبيات پناهگاه ذهن خسته و روح برآشفته بشر است. گاه روح آدميان در كارزار اين روزگار سخت‌، پريشان مي‌شود و انسان به ناچار براي تقويت دوباره روح و روان خويش به سايه ادبيات پناه مي‌برند تا با مطالعه آثار ادبي روح خودرا پرورش ده د و براي ادامه زندگي خويش معنايي تازه دريابد. رسالت ادبيات و اهل ادب همين است كه بتوانند براي مردم جامعه خويش پيام‌آور خوبي‌ها باشند و از اين طريق مردم را به زندگي دلگرم كنند. از اين رو، از همان آغاز تا كنون ادبيات نقشي اجتماعي بر عهده داشته است. ادبيات دو وجه دارد: يكي آسماني و يكي زميني؛ يعني ادبيات علمي است كه زمين و آسمان را به هم مي‌پيوندد. نماد دو بعدي انسان است. عمر يا ماندگاري آثار ادبي به ميزان پاسخ‌گويي آنها به نياز‌هاي اجتماعي و روحي و معنوي بشر بستگي دارد. ادبيات گذشته ما هرگز از انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي زمان خويش خالي نبوده است. هرچند در روش پرداختن به اين مسائل در مقايسه با ادبيات معاصر تفاوت‌هايي ديده مي‌شود در ميراث ادبي گذشتگان به مضامين سياسي اجتماعي بسيار توجه شده است. طاهره صفارزاده مي‌گويد: «كوشش شاعراين است كه در زمان خود بي‌طرف نباشد. شاعران خوب هميشه صادق‌ترين مورخين عصر خودشان بوده‌اند. ما با زمان حافظ، در شعر او روبه‌رو مي‌شويم». در اين نوشته برآنيم كه مؤلفه‌هاي تحقق حماسه سياسي وحماسه اقتصادي را با مراجعه به برخي از دواوين شعرا به نظاره بنشينيم. ولي قبل از شروع بحث بر خود لازم مي‌دانم از راهنمايي‌هاي برادر فرزانه وفرهيخته‌ام جناب آقاي دكتر حسين گودرزي و پي‌گيري‌ها واهتمام ويژه جناب آقاي عليرضا رنجبر و ياري مجدانه دختر عزيزم ريحانه هاشمي كه در جمع آوري منابع وفيش برداري مطالب زحمت زيادي كشيدند صميمانه سپاسگزاري كنم. اين موضوع در دو محور كلي دنبال مي‌شود،حماسه سياسي وحماسه اقتصادي. لذا بايد ديد براي تحقق حماسه سياسي وحماسه اقتصادي به چه لوازم وتدابيري ومؤلفه‌هايي نياز داريم.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [01:48 ب.ظ]  [علی فنودی]

چکیده: نام‏‎گذاري سال‏‎ها كه در سنوات اخير توسط مقام معظم رهبري انجام مي‏‎گيرد تدبير و راهبرد حكيمانه‏‎اي است كه معظم‏‎له به منظور هدايت جامعه و توجه دادن آن به مسائل سياسي، فعال ساختن اذهان جهت ارائه آراء و ديدگاه‏‎ها، هم‏‎دل و هم‏‎فكر كردن مردم و مسئولان، وحدت و انسجام بخشيدن به مسير حركت عمومي كشور، پيش‏‎گيري از خطرها و خنثي كردن توطئه‏‎ها، برجسته نمودن ارزش‏‎ها و موضوعات اصلي مورد نياز كشور و زمينه‏‎سازي براي توليد علم و فكر به كار مي‏‎گيرند. مقام معظم رهبري به دليل پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري كه تعيين‏‎كننده بالاترين مقام اجرايي كشور مي‏‎باشد و همچنين به دليل تداوم‏‎بخشي به حركت‏‎هاي قبلي كشور در حوزه اقتصاد سال 1392 را سال «حماسه اقتصادي، حماسه سياسي» نام‏‎گذاري فرموده‏‎اند كه قبل از ورود به هر بحثي بايد ديد كه علت اين نام‏‎گذاري چيست و اين واژه داراي چه ويژگي‏‎هايي است كه معظم له در اين سال انتظار دارند تا جامعه در جهت تحقق اين شعار گام بردارد. يكي از روش‏‎هاي مطالعه درباره چيستي و چرايي موضوع باز بيني و ترسيم خطوط فكري رهبران ديني و سياسي است كه هر چند كار آساني نيست اما گام مهمي جهت تبيين و تعميق آن است، چرا كه مهم‏‎ترين اصل در شناخت هر حركت و نهضتي، شناخت دقيق رهبران و آگاهي از انديشه‏‎ها و خصوصيات فردي و اجتماعي آنان است. در اين راستا جهت تبيين حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بر مبناي بيانات حضرت امام رحمه الله ومقام معظم رهبري سه عنصر اساسي قابل بازشناسي است: 1. مباني و اصولي كه بر اساس انديشه امام و مقام معظم رهبري موجب تحقق حماسه سياسي و اقتصادي مي‏‎گردد. 2. اهدافي كه بر مبناي انديشه ايشان براي حماسه سياسي و اقتصادي متصور است. 3. راهبردها، راهكارها و روش‏‎هايي كه براي وصول به اين اهداف در نظر است و بايد به كار گرفته شود. شايان ذكر است كه با توجه به موضوع تحقيق، صرفاً مفاهيمي مورد توجه است كه داراي دو ويژگي اساسي باشد: نخست مرتبط بودن با سياست و اقتصاد و ديگري مطلوبيت آن مفهوم از منظر حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبري. در اين تحقيق هدف كشف اصول و ارزش‏‎ها و همچنين كشف نظر و ديدگاه‏‎هاي حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبري است و به دليل آن كه تحقيق مرتبط با مطالب موجود است از روش اسنادي استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات فيش برداري از منابع بوده است. براي به دست آوردن وجمع بندي مطالب نياز به يك طرح يا الگوي از پيش تعيين شده بود تا بر اساس آن به منابع مراجعه و بيانات مرتبط استخراج گردد و به اين منظور مدل swot به عنوان الگو انتخاب گرديد و پس از مراجعه به منابع بيانات در 4 بخش مباني، فرصت‏‎ها و تهديدها، نقاط ضعف و قوت و راهكارها تدوين گرديده است. از ويژگي‏‎هاي اين تحقيق مي‏‎توان به اتقان و دسته بندي مطالب بر اساس يك مدل علمي و كاربردي اشاره نمود كه برنامه سازان مي‏‎توانند از آن براي انتخاب موضوعات برنامه‏‎هاي گفتگومحور، انتخاب سوژه براي تهيه گزارش و برنامه‏‎هاي مستند و... استفاده نمايند.

 

متن کامل کتاب را اینجا ببینید.

منبع: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما


[چهارشنبه 16 بهمن 1392 ]  [01:46 ب.ظ]  [علی فنودی]
تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3